Press

Pressmeddelande | 2013-03-12

SBAB lanserar fonderbjudande

SBAB breddar idag utbudet och lanserar sitt fonderbjudande. Kunderna kan välja mellan tre skräddarsydda sparfonder eller själva sätta samman sitt fondsparande.

SBAB:s sparfonder, Kort, Medel och Lång, utgår från spararens inställning till risk och hur länge spararen vill investera sitt kapital. För att ge god och stabil avkastning sprids innehaven i fonderna mellan aktier, räntor, råvaror, fastigheter och hedgefonder. Förvaltningsavgiften är 0,9 procent och försäljningen sker över internet eller per telefon. Fonderna förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av SBAB.

För att tillgodose spararnas olika intressen har SBAB även valt ut ett tjugotal fonder från några av Nordens främsta fondförvaltare som kunderna kan välja mellan.

– Fondlanseringen är en viktig komponent i vår banksatsning och enkelhet har varit centralt vid utvecklingen av erbjudandet. Vi har utgått ifrån spararens villkor och skapat ett enklare alternativ med tre sparfonder som har en och samma förvaltningsavgift och där valet av fond grundar sig på placeringshorisont samt vilken risk man vill ta, säger Carl-Viggo Östlund, VD för SBAB.

Fakta SBAB:s sparfonder:

Mer information och hela fondutbudet finns på www.sbab.se/fondutbud

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD SBAB Bank
08-614 43 01, 0727-17 43 01, carl-viggo.ostlund@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
08-614 43 94, 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Fondens faktablad och informationsbroschyr hittar du på sbab.se