Press

Pressmeddelande | 2013-02-01

Fler väljer kortaste räntebindningstiden, men vissa bolåntagare har blivit försiktigare

Under januari ökade andelen nytecknade bolån med den kortaste räntebindningstiden, tre månader. Samtidigt finns det dock tecken på att bolånetagarna blivit försiktigare och en del har valt att förtidsbinda sina lån på längre räntebindningstider.

SBAB Banks månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner visar att 69 procent valde den kortaste bindningstiden på tre månader under januari. Detta var en uppgång med 3 procentenheter från december. Andelen ligger något över det historiska genomsnittet, på 66 procent, för 2000-talet.

Andelen som valde bindningstider på mellan ett och fyra år minskade från 28 procent i december till 25 procent i januari, medan andelen med bindningstider på fem år och tio år var oförändrad på 6 procent. Den tvååriga bindningstiden var den som tappade mest i popularitet, från 16 till 14 procent.

Under januari sjönk tremånadersräntan från 3,09 till 3,02 procent. Även den ettåriga boräntan sjönk något medan övriga boräntor steg. Den tvååriga boräntan var 3,06 procent i slutet av januari medan den femåriga var 3,54 procent och den tioåriga 4,13 procent.

– Bland de som tecknat nya bolån har andelen som valt den kortaste räntebindningstiden ökat under januari vilket troligtvis hänger samman med att de korta räntorna sjönk medan de långa räntorna steg under januari, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB Bank.

Nyteckningen är ett av de tillfällen då bolåntagarna väljer räntebindningstid. De andra är villkorsändringar och förtidsbindning. De bolåntagare vars lån villkorsändrades under januari valde också i stor utsträckning den kortaste räntebindningstiden. De senaste nio åren har i genomsnitt 79 procent av villkorsändringarna gjorts till den kortaste räntebindningstiden. I januari var det 86 procent.

Bland de bolåntagare vars lån inte var nytecknade eller villkorsändrade under januari, så fanns det dock en ökad tendens att förtidsbinda sina bolån. Framför allt handlar det om att låntagare med tremånadersränta väljer att binda lånen på längre räntebindningstider. Trots att låntagarna fortfarande i hög utsträckning väljer kort räntebindningstid vid nyteckning och villkorsändring så har andelen lån med kort räntebindningstid minskat från 54,3 procent i december till 53,9 procent i januari. För två år sedan var motsvarande andel uppe i drygt 64 procent.

– En viss försiktighet har smugit sig in hos vissa av bolåntagarna. Samtidigt som många kör vidare med tremånadersränta så har en del börjat binda bolånen. Jag tror de senaste veckornas ränteuppgång fått en del att fundera på sina räntebindningstider, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:Tor Borg, Chefsekonom SBAB Bank
Telefon: 08-614 38 84 , Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se