Press

Pressmeddelande | 2013-01-18

10 000-kronorsfrågan: Var placerar du helst pengar idag?

Om du fick 10 000 kronor i handen att spara under ett år, var placerar du dem då? 15 procent svarar att de skulle amortera på sina lån. Vanligast är dock att vilja placera pengarna på ett sparkonto, särskilt bland kvinnor och unga.

SBAB Bank har i januari frågat 1039 privatpersoner om vad de skulle göra om de fick 10 000 kronor i handen idag. 15 procent skulle använda dem till att amortera på lån. Bland männen är andelen 18 procent, det vill säga nära en av fem. Bland kvinnorna är andelen bara 13 procent.

Vanligast är, trots dagens låga ränta, att välja att placera pengarna på sparkontot. Där finns också den största skillnaden mellan könen. Nästan sex av tio kvinnor väljer sparkontot, jämfört med knappt fyra av tio bland männen.

– Kvinnorna gör det enkelt för sig och sätter in pengarna på sparkontot. Männen är mer aktiva och placerar pengarna i aktier, fonder eller minskar ner på sina lån genom att amortera, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB Bank.

Det är även stor skillnad mellan könen när det handlar om att köpa aktier. Bara fem procent av kvinnorna väljer aktier, vilket nästan är en lika liten andel som skulle lägga pengarna i madrassen. Bland männen skulle hela 17 procent köpa aktier. När det gäller fonder är det jämnare. Ungefär var femte man och kvinna skulle köpa fonder för sina 10 000 kronor.

Unga har begränsad erfarenhet av aktier och fonder – väljer sparkontot istället
Det skiljer mycket mellan valen i olika åldersgrupper. Andelen som föredrar sparkontot är störst oavsett ålder, men i den yngsta gruppen 15-22 år är den allra högst. Där skulle nära sju av tio sätta in pengarna på ett konto.

– Att de unga väljer sparkontot tror jag beror på att de flesta inte har några lån att amortera på, men också att de har begränsad erfarenhet av aktier och fonder. Därför väljer det de känner till och då blir det sparkontot trots att sparräntan är så låg, säger Maria Landeborn.

Åldersgruppen 36-55 år utmärker sig också. Där skulle 22 procent amortera på lån vilket är väsentligt högre än i någon annan grupp, och bara 32 procent skulle välja sparkontot. Den här gruppen är också mest positiv till att placera pengarna i fonder.

Fakta om undersökningen
Undersökningen är gjord av Cint/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank den 10-16 januari 2013. Resultaten baseras på en onlinepanel med 1039 respondenter från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 15-80 år.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Landeborn, Privatekonom SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se

Tor Borg, Chefsekonom SBAB Bank
Telefon: 08-614 38 84 , Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se