Press

Mäklarbarometern | 2020-06-30

Mäklare spår oförändrade bostadspriser under tredje kvartalet i år

Läs hela Mäklarbarometern

Majoriteten av tillfrågade mäklare spår oförändrade bostadspriser under det tredje kvartalet i år. En större andel tror på stigande priser för villor än för bostadsrätter. Ett litet utbud av villor i förhållande till bostadsrätter kan troligen vara en av förklaringarna.