Press

Mäklarbarometern | 2019-05-07

Andra kvartalet: Det våras på småhusmarknaden i Göteborg

Läs hela Mäklarbarometern

Utbudet av bostäder var redan i början av året högt. Och enligt Göteborgs fastighetsmäklare ökar utbudet ännu mer under andra kvartalet. Framför allt bedöms utbudet av radhus och villor öka. Fler vill köpa och sälja bostäder med tomt när snön försvunnit. Det slår igenom i fastighetsmäklares bedömning.