Press

Mäklarbarometern | 2014-06-26

Småhusmarknaderna accelererar

Läs hela Mäklarbarometern

På storstädernas bostadsmarknader fortsätter prisuppgången medan budgivningen tilltar och försäljningstiderna sjunker. På bostadsrättsmark-naden kan en liten inbromsning sedan föregående kvartal noteras medan småhusmarknaden inte varit så stark på fem år.