Press

Mäklarbarometern | 2014-01-31

Uppgången fortsätter

Rekordlågt utbud och en efterfrågan som var starkare än väntat medför-de att trycket på storstädernas bostadsmarknader var hårt under det fjärde kvartalet. Uppgången väntas fortsätta under det första kvartalet 2014.