Press

Nyhet | 2012-12-18

Riksbanken levererar som väntat

Som väntat sänkte Riksbanken styrräntan från 1,25 procent till 1,00 procent. Räntebanan, Riksbankens prognos för styrräntan, sänktes också. Nu väntas styrräntan ligga kvar på 1 procent fram till slutet av 2013, innan den successivt höjs till 2 procent i slutet av 2014 och 2,5 procent i slutet av 2015. I räntebanan finns till och med en liten sannolikhet (omkring 15 procent) för att styrräntan faktiskt skulle kunna sänkas ett steg ytterligare, till 0,75 procent.

Bakom räntebeslutet ligger det försvagade konjunkturläget och lägre inflationstryck som visar sig i nedreviderade prognoser för bl. a. konsumtions- och investeringstillväxt. Som vanligt numera så var beslutet inte enhälligt, två av de sex ledamöterna, Karolina Ekholm och Lars E. O. Svensson ville se lägre styrränta och lägre räntebana.

I och med att räntebeslutet gick helt i linje med vad de flesta aktörer på räntemarknaden förväntade så lär inte marknadsräntorna påverkas särskilt mycket av det. En mindre sänkning av korta bolåneräntor är dock sannolik liksom en sänkning av sparräntor.