Press

Nyhet | 2012-12-10

Försäljningstiderna på bostadsmarknaden har minskat under 2012

Signalerna från bostadsmarknaden har inte varit särskilt entydiga de senaste månaderna. Priserna fluktuerar upp och ned, småhuspriserna lite mer ned än upp och bostadsrättspriserna lite mer upp än ned. Utbudet verkar fortfarande vara stort, framför allt på småhusmarknaden, och många rapporterar om att det är köparens marknad som råder. Försäljningstiderna verkar dock ha minskat något under 2012.

Med data hämtad från Hemnet har vi räknat fram hur de genomsnittliga försäljningstiderna har utvecklats de senaste åren. Försäljningstiden har vi räknat fram som det totala utbudet av objekt till salu dividerat med antalet nyinkomna objekt. Även om det finns en viss osäkerhet i beräkningarna – vissa objekt tas bort från Hemnet utan att ha sålts och vissa objekt säljs utan att ens hinna komma dit - så ger de en hyfsad indikation på försäljningstidens utveckling.

På småhusmarknaden låg den genomsnittliga försäljningstiden på 11 veckor under november, vilket är en nedgång från början av året då den var upp emot 12 veckor. Däremot är det betydligt längre än under 2008-09 då det i snitt tog nio veckor för en försäljning. På bostadsrättsmarknaden tog det i genomsnitt 4,5 veckor att sälja en lägenhet, en nedgång med nästan en vecka från årets början.