Press

Nyhet | 2012-11-22

Bostadsbyggandet faller, vi får tränga ihop oss

Under det tredje kvartalet började 3 503 bostäder byggas. Detta var en minskning med nästan 30 procent jämfört med samma kvartal förra året. Faktum är att bostadsbyggandet inte varit så svagt på över 12 år. Man får till och med gå tillbaka till mitten av 1990-talet för att hitta ett kvartal då så få småhus började byggas. Statistiken visar inte några större regionala skillnader, byggandet har gått ned ungefär lika mycket i storstadsregionerna som i andra regioner.

Bygglovstatistiken visar ungefär samma mönster antalet påbörjade byggen. Under det tredje kvartalet beviljades bygglov för nästan 4 000 bostäder, en nedgång med 23% jämfört med samma kvartal förra året.

De senaste fem åren har det byggts ungefär 111 000 bostäder samtidigt som befolkningen ökat med drygt 390 000. Det innebär ungefär 3,5 personer per nybyggd bostad. Samtidigt bor det i genomsnitt lite drygt 2 personer i varje bostad sett på hela bostadsstocken. Fortsätter trenden så här så får vi tränga ihop oss rejält.