Press

Nyhet | 2012-11-02

Internetsökningarna tyder på att en ny varselvåg kan vara på gång

Vi följer regelbundet hur svenskarna sökmönster på internet förändras över tiden för att få tidiga signaler om ekonomins och olika marknaders utveckling som inte fångas av traditionell statistik. Mängder av användbar sökdata finns fritt tillgängligt för alla via Google Trender.

En viktig marknad är arbetsmarknaden. Det finns ett ganska starkt samband mellan antalet sökningar på ord som varsel, uppsägning osv och det faktiska antalet personer som blir varslade om uppsägning. I en enkel regressionsmodell kan sökmönstret förklara omkring 84 procent av förändringar i antalet varsel under perioden 2005-12. Modellprognosen och det faktiska utfallet har följts ganska väl åt under hela perioden. Den kraftiga uppgången i antalet varsel under krisen 2008-09 avspeglades väldigt väl i sökmönstret.

De senaste veckornas sökmönster är olycksbådande. Mängden relaterade sökningar har ökat till nivåer som vi inte sett sedan våren 2009. Håller de historiska sambanden så kan det innebära att drygt 11 000 varslats under oktober och att ytterligare nästan 14 000 står på tur under november. Det är nivåer som bara toppas av månaderna kring årsskiftet 2008/09.