Press

Nyhet | 2012-10-31

Många internetsökningar på bolånerelaterade sökord

Vi följer regelbundet statistik över hur många internetsökningar svenska hushåll gör på sökord som kan kopplas till bolån, via vårt Söktrendindex. Vi hoppas därigenom kunna snappa upp tidig information om marknadens utveckling. De bolånerelaterade internetsökningarna uppvisar ett par tydliga mönster. Dels har sökintresset stadigt ökat under de senaste åtta åren. Dels uppvisar det också ett tydligt säsongmönster, som sammanfaller med aktiviteten på bostadsmarknaden, med uppgångar under våren och hösten och nedgångar under sommarmånaderna och kring jul och nyår. Sedan finns det också en koppling till ränteutvecklingen, när det sker större ränteförändringar så ökar antalet internetsökningar. Hittills i år har vi haft två kraftiga toppar i söktrendindexet. Den första var i februari i samband med att Riksbanken sänkte styrräntan från 1,75 till 1,50 procent. Den andra toppen sammanföll med att Riksbanken sänkte styrräntan från 1,50 till 1,25 procent i början av december. I nuläget balanserar söktrendindex mellan starkt och mycket starkt.