Press

Nyhet | 2012-10-24

Förvirrad Riksbank men troligtvis ingen räntesänkning på torsdag

På torsdag förmiddag kommer årets femte räntebesked från Riksbanken. Vid förra penningpolitiska mötet i september sänktes styrräntan från 1,50 procent till 1,25 procent. Riksbankens räntebana, prognosen för styrräntan, visade att styrräntan skulle ligga kvar på 1,25 procent under ett års tid innan det var dags för höjningar. Svag tillväxt, hög arbetslöshet, en starkare krona och lågt inflationstryck var huvudorsakerna bakom räntesänkningen. Sedan förra mötet har konjunkturläget fortsatt att försämras och inflationsutfallet legat under Riksbankens prognos. Fram till förra veckan lutade därför många marknadsaktörer och bedömare mot att det nog var dags för en räntesänkning till på torsdag.

En debattartikel, där Riksbankchefen Stefan Ingves argumenterar mot räntesänkningar, som publicerades förra veckan tolkades dock av räntemarknaden som en tydlig signal om att det inte blir någon räntesänkning. Debattartikeln är förbryllande. Sakinnehållet är egentligen inget nytt – Riksbanken bör inte driva upp hushållens skuldsättning ytterligare med sänkta räntor – snarare är det timingen som är märklig. Det har under ett par års tid funnits en oskriven regel att riksbankscheferna inte ska skicka några signaler om åt vilket håll räntebeslutet lutar, framför allt inte de sista två veckorna innan beslutet. Att Riksbankens representanter deltar i den offentliga debatten om hur penningpolitiken ska utformas är inte alls konstigt, snarare är det högst önskvärt. Men att välja att debattera 7 dagar innan räntebeskedet är minst sagt underligt då det borde vara uppenbart att debattinlägget skulle tolkas som en signal om kommande penningpolitiska beslut.

Sannolikt är det så att artikeln inte var avsedd som en penningpolitisk signal och att Riksbanken missbedömt, eller inte tänkt på, att timingen ger artikeln dess stora signalvärde. Men helt säker kan man inte vara. Efter artikeln är bedömning att sannolikheten för en räntesänkning på torsdag är låg men inte obefintlig (10-15%). Sannolikheten för att räntebanan sänks något bedömer vi fortfarande som förhållandevis hög (75-80%). Vi räknar också, i dagsläget, med att styrräntan sänks till 1,00 procent vid nästa räntemöte i december.