Press

Nyhet | 2012-09-24

Utgångspris och slutpris går inte alltid i samma takt

Den senaste tiden verkar prisutvecklingen på bostadsmarknaden ha gått åt olika håll beroende på vilken del av marknaden man studerar. Villapriserna utvecklas svagare än bostadsrättspriserna, priserna i Malmö faller medan de stiger i Stockholm och Göteborg, vissa objekt blir det budgivning om och vissa blir aldrig sålda osv. Ett intressant perspektiv på prisutvecklingen är skillnaden mellan hur utgångspriserna, dvs det pris säljare begär, och slutpriserna, det pris som säljare och köpare kommer överens om, utvecklas. Under perioden juni-augusti var det genomsnittliga utgångspriset 2,2 miljoner kronor för en villa och 1,6 miljoner kronor för en bostadsrätt, enligt Hemnet. Det genomsnittliga slutpriset var 2,1 respektive 1,5 miljoner kronor, enligt Mäklarstatistik. Även om det, av flera skäl, inte går att jämföra siffrorna rakt över så antyder de att budgivningen övergått till prutning på en del håll.

Det finns inte helt jämförbara uppgifter för utgångs- och slutpriser men en grov jämförelse kan göras. Genomsnittliga utgångspriser publiceras av Hemnet. Genom att säsongrensa dessa priser och även säsongrensa statistiken från Valueguard över slutpriserna så kan någorlunda jämförbara tidsserier från 2008 och framåt skapas.

Jämförelsen mellan utgångspriser och slutpriser visar att de inte alltid utvecklas åt samma håll. Exempelvis föll slutpriserna ordentligt i slutet av 2008, när finanskrisen härjade som värst, medan utgångspriserna stod still. Under 2009 backade utgångspriserna samtidigt som slutpriserna steg kraftigt. Under 2010 var utvecklingen ganska likartad men under 2011 följde inte utgångspriserna med ned när slutpriserna började avta, istället fortsatte de stiga. Delvis kan det vara en effekt av att accepterat pris infördes i Stockholm under andra halvåret, vilket fick utgångspriserna att stiga. Hittills i år har utgångspriser och slutpriser utvecklats i ungefär samma takt.