Press

Nyhet | 2012-09-05

Intresset för boräntor, bolån och förhandling är stort i år

Statistik över antalet sökningar på Google om information kring bolån, boräntor och förhandling visar att intresset varit mycket stort i år. Allra flest sökningar gjordes i våras, men aktiviteten är fortfarande hög jämfört med snittet de senaste sju åren.

Söktrendindex steg till 66 i slutet av augusti jämfört med 47 samma period förra året. Toppnoteringen i år skedde i mitten av februari då index nådde 88. Den högsta nivån under mätperioden är 100 och det värdet uppnåddes i slutet av november 2008, strax efter Lehamn Brothers konkurs och samtidigt som boräntorna sköt i höjden.

För många hushåll utgör boendekostnaden cirka 30 procent av utgifterna varje månad, så att lyckas sänka den kan göra stor skillnad för ekonomin i slutet av månaden. Flest sökningar i relation till antal invånare görs i Stockholmsområdet, vilket kan förklaras med att både bostadsrätter och villor är avsevärt mycket dyrare än i resten av landet. Den som bor i huvudstaden  har med andra ord ofta mer att vinna på att läsa på om boräntan.

En koppling går att se till Riksbankens reporänta, dock med visst fördröjning. Ungefär hälften av alla bolån är bundna idag och därför tar det lite tid innan de flesta känner av ett ändrat ränteläge. När reporäntan höjdes åren 2006 till 2009 steg så småningom intresset för boräntan, och när Riksbanken sedan snabbt sänkte räntan minskade även intresset. Under förra året steg både reporäntan och boräntorna och i år har det börjat slå igenom i plånboken för allt fler bolåntagare. Samtidigt har det skrivits mycket i media om att det faktiskt är möjligt att få en lägre boränta genom att läsa på och prata med banken.

Även om det är naturligt att intresset ökar när boräntan är hög, så finns det mer att vinna på att vara påläst även när den sjunkit och upplevs som låg. Den som lyckas binda lånet då kan bli den stora vinnaren.

Söktermer: bolån, boränta, förhandla ränta, förhandla bolån, förhandla boränta