Press

Nyhet | 2012-08-14

Små, men stabila, uppgångar i säsongsjusterade bostadspriser

Bostadspriserna gick ned med i genomsnitt 0,2 procent mellan juni och juli, enligt färsk statistik från Valueguard. Framför allt är det småhusmarknaden som är svag medan bostadsrättsmarknaden klarat sig bättre. Jämfört med för ett år sedan var bostadsrättspriserna 3,7 procent högre och småhuspriserna 0,2 procent högre. Osäkerheten kring vad som händer i omvärlden (framför allt i Euro-området) och effekterna på den svenska ekonomin håller tillbaka köpintresset medan låga boräntor stimulerar det.

Juli är alltid en osäker jämförelsemånad på grund av den låga omsättningen på bostadsmarknaden. Det finns också en viss säsongsvariation i bostadspriserna som ibland kan spela in. Våra säsongsjusteringar av prisutvecklingen visar att prisnedgången under 2011 vänts till en väldigt stabil utveckling hittills under 2012. Prisökningarna har legat kring 0,5 procent per månad på både bostadsrätts- och småhusmarknaden hittills i år.