Press

Nyhet | 2012-08-09

Ordentlig spridning på småhusmarknaden

Statistiska centralbyråns statistik över de svenska småhuspriserna visar på ganska stora regionala skillnader i småhusprisernas utveckling det senaste året.

Jämfört med samma period förra året var småhuspriserna i genomsnitt 3 procent lägre under det andra kvartalet i år. I 12 av 21 län var priserna lägre, mest föll de i Blekinge (-12 procent). I tre län var priserna på samma nivå medan de var högre i sex län. Gotland och Västerbotten hade den gynnsammaste utvecklingen med en prisuppgång på 8 procent medan priserna i Bleking backade med 12 procent. En jämförelse bland de 45 största kommunerna (de som har en befolkning på över 50 000 invånare) visar att priserna stigit i nio kommuner och fallit i de övriga. Örnsköldsvik, Skellefteå och Östersund toppar kommunlistan medan vi hittar Kalmar, Lund och Borås i botten.