Press

Nyhet | 2012-07-13

Kvinnor lite mer positiva till framtida sparande

Kvinnor har konsekvent mindre möjlighet att spara pengar och få ekonomin att gå ihop i slutet av månaden än män. Skillnaden mellan könen har dock minskat de sista sex åren, visar statistik från Konjunkturinstitutet.

Varje månad ställer Konjunkturinstitutet ett antal frågor till hushållen om hur de ser på sparande, investeringar och konsumtion. Kvinnor uppger normalt att de har svårare än män att spara pengar både just nu och det närmsta året, och de har svårare att få ihop ekonomin i slutet av månaden.

Om man tittar närmare på hur män och kvinnor svarat på frågan om hur de ser på de närmsta tolv månaderna sedan 2006, kan dock en positiv trend skönjas. Andelen kvinnor som tror sig kunna spara pengar har närmat sig andelen män. Lite fler kvinnor har alltså blivit lite mer positiva.

Betyder det då att kvinnorna sedan fått det bättre? Om vi tittar på hur de svarat på frågan om det finns pengar över i slutet av månaden så ser det faktiskt ut att ha blivit lite mer över för fler de sista sex åren. Den nedre linjen i diagrammet visar skillnaden mellan andelen män som har pengar över, och andelen kvinnor som har pengar över. Skillnaden mellan könen har blivit mindre och mindre även om fler kvinnor fortfarande har det sämre.

En liten förbättring för oss tjejer med andra ord!