Press

Nyhet | 2012-07-06

Vem har pengar på sparkonto?

Svenska folket sparar som aldrig förr. Sparkontot som länge setts som ganska tråkigt har nu blivit en av de mest populära sparformerna. En anledning är kanske att sparkontot upplevs som ett alternativ med mycket låg risk, och som ändå ger en helt okej avkastning. Skuldkris i Europa, en vacklande svensk ekonomi och så en börs som både hunnit stiga och falla med 15 procent sedan årsskiftet gör att många blivit försiktigare med var pengarna placeras någonstans.

Jag har tittat närmare på våra sparare på SBAB. Vem eller vilka är det som har valt sparkontot framför andra alternativ?  Det visar sig bland annat att:

• Fler män än kvinnor har pengar på sparkontot
• Genomsnittssaldot är dubbelt så högt för sparare i Göteborgsregionen som i Stockholmsregionen
• Mest pengar på kontot har åldersgruppen som står på tur att gå i pension
• Minst sparpengar har de mellan 18 och 24 år och över 75 år
• Välbeställda villaägare och välutbildade storstadsbor sparar mest

Undersökningen bekräftar att kvinnor har det sämre ekonomiskt ställt och har mindre sparpengar än män. Skillnaden är störst i landsort, och minst i Stockholmsregionen. Förra månadens undersökning av Konjunkturinstitutets Hushållsbarometer visade också att kvinnor oroar sig i högre grad för sin ekonomi och har svårare att få inkomster och utgifter att gå ihop i slutet av månaden.

En liten del av sparpengarna ägs av kontohavare i åldern 1 till 17 år. Är barnet i den lägre delen av det åldersspannet finns det sparformer som passar bättre för ett långsiktigt sparande, som exempelvis fonder. En avkastning på tre procent på ett sparkonto är bra om det bara handlar om att ta hand om sin buffert, eller att spara på kort sikt till en resa eller köp av en kapitalvara. För sparande på lång sikt är fondsparande bättre. Risken är högre men det är också den förväntade avkastningen.

Efter 65 år börjar sparpengarna på kontot att minska. Gruppen över 75 år har väsentligt mindre sparat än de yngre. Det tyder på att de har börjat ta av sparpengarna för att leva. I den här åldern tycker jag att det är helt rätt att unna sig och använda de sparpengar man fått ihop i livet. Sannolikt är det dock också så att många pensionärer inte har det så gott ställt att de kan sätta undan några pengar på sparkonton och att de därför har mindre än andra åldersgrupper.