Press

Nyhet | 2012-07-03

Starkt men dalande intresse för bolån, enligt söktrendindex

Vi följer regelbundet statistik över hur många internetsökningar svenska hushåll gör på sökord som kan kopplas till bolån. Vår förhoppning är att i denna information hitta tidiga marknadssignaler som inte uppfångas av den traditionella statistiken. Utöver en långsiktig trend mot ett ökat sökintresse så finns det ganska tydliga säsongmönster – antalet sökningar går typiskt ned under sommaren och kring jul/nyår. Hittills i år har söktrendsindexet legat på mycket starka nivåer. Fram till februari steg det kraftigt, förmodligen bidrog den finansiella oron i omvärlden och Riksbankens två räntesänkningar i december och februari. Därefter har indexet tappat en del, men fortfarande ligger det på höga nivåer jämfört med tidigare år (se cirklarna i diagrammet).