Press

Nyhet | 2012-06-26

Utbudet av småhus planar ut, utbudet av bostadsrätter fortsätter öka

Veckan innan midsommar fanns det sammanlagt 30 324 bostäder till salu på Hemnet. Av dessa var drygt 20 000 småhus och drygt 10 000 bostadsrätter. Utbudet är fortfarande högre än vad det varit vid motsvarande period under tidigare år för både småhus och bostadsrätter. Det verkar dock som om ökningstakten avtar.

Ett försök att rensa siffrorna för säsongsvariation visar att småhus-utbudet pendlade mellan 11 000 och 13 000 under 2008-10 men sedan ökade markant till omkring 17 000 under första halvåret 2011. Sedan dess har småhusutbudet legat ganska still kring den nivån. Jämfört med den tidigare genomsnittliga nivån är utbudet (säsongsjusterat) i dagsläget nästan 50 procent högre.

Bostadsrättsutbudet låg mellan 8 000 och 9 000 fram till början av 2011och började därefter öka. Till skillnad från småhusutbudet har bostadrättsutbudet ökat både under 2011 och 2012. I dagsläget är det säsongrensade utbudet omkring 25 procent högre än genomsnittet för 2008-10.