Press

Nyhet | 2012-06-20

Hushållen räknar med lägre räntor, men ändå gynnsamt att binda

Enligt dagens konjunkturbarometer har hushållen skruvat ned sina förväntningar på den rörliga bolåneräntan ordentlig mellan maj och juni. Medan man i maj-mätningen väntade sig att räntan skulle ligga på drygt 4 procent på ett års sikt så väntar man sig nu en nedgång till nästan 3,5 procent. Även förväntningarna på längre sikt har sänkts, de tvååriga ränteförväntningarna från 4,4 procent till 4,0 procent och de femåriga ränteförväntningarna från från 4,9% till 4,5 procent. Jämfört med i början av 2012 ligger de långsiktiga förväntningarna omkring 1 procentenhet lägre i dag. Bakom de sänkta förväntningarna ligger troligtvis de senaste veckornas accelererande eurokris och finansoro.

Trots att hushållen räknar med en kortsiktig nedgång i den korta bolåneräntan och att den långsiktiga nivån förväntas ligga lägre än tidigare så är dagens nivåer på de bundna bolåneräntorna gynnsamma. Exempelvis skulle den genomsnittliga rörliga boräntan bli drygt 3,8 procent om hushållens förväntningar slår in de kommande två åren medan den tvååriga listräntan är 3,7 procent.