Press

Nyhet | 2012-05-23

Arbetsmarknaden överraskande stark

Under april var drygt 4,6 miljoner av befolkningen sysselsatta, 390 000 var arbetslösa, vilket motsvarar 7,8 procent. Säsongjusterade data visar att den svenska arbetsmarknaden varit ganska stabil de senaste månaderna, trots turbulensen i omvärlden och svagare tillväxt. Arbetslösheten har legat på ungefär samma nivå sedan början av 2011 och antalet sysselsatta har fortsatt att öka med ett par tusen om månaden. Långt ifrån utvecklingen 2008-09 då sysselsättningen minskade med sammanlagt 200 000 och arbetslösheten gick från 5,5 till 8,5 procent.


Hittills under 2012 har arbetsmarknaden varit överraskande stark. Exempelvis har både sysselsättning och arbetslöshet utvecklats bättre än Riksbankens prognoser. Antalet varsel om uppsägning som var oroväckande många under vintern har minskat under våren. Vakanssituationen tyder inte heller på någon nära förestående försämring av arbetsmarknadsläget, även om inbromsningen är tydlig. Även olika barometerundersökningar tyder på att hushåll och företag blivit mer optimistiska om arbetsmarknadsläget. Naturligtvis finns det inga garantier för att arbetsmarknaden fortsätter att stå emot de negativa konjunktursignalerna från omvärlden, men än så länge ser det ganska hoppfullt ut.