Press

Nyhet | 2012-05-14

Mycket starkt intresse för bolån, men viss dämpning enligt söktrendindex

Vi följer regelbundet statistik över hur många google-sökningar svenska hushåll gör på sökord som kan kopplas till bolån. Vi har tidigare kunnat konstatera att det finns en långsiktig trend mot ett ökat sökintresse och att det också finns ganska tydliga säsongmönster. Ökad finansiell oro och ökad uppmärksamhet i medierna tenderar också att ge fler sökningar. Mellan december och februari steg vårt söktrendindex för bolån till nya toppnivåer. Säkerligen låg finansoron i omvärlden bakom, liksom Riksbankens två räntesänkningar i december och februari samt medias fokusering på räntemarginaler. Uteblivna räntesänkningar från Riskbanken och mer stabila boräntor under mars, april och maj har bidragit till att indexet tappat en del även om det fortfarande ligger i nivå med krishösten 2008.