Press

Nyhet | 2012-05-08

Fortfarande köparens marknad på bostadsmarknaden

Bostadspriserna har stigit hittills under 2012, efter att ha gått ned under nästan hela 2011. En viss känsla av lättnad kan också avläsas i de olika enkätundersökningar som görs av läget på bostadsmarknaden. Bilden nyanseras dock något av utbudsstatistiken. Under vecka 18 fanns det enligt hemnet.se 17 922 småhus och 10 662 bostadsrätter till salu. Det är 34 procent fler småhus och 13 procent fler bostadsrätter än genomsnittet för de senaste fyra åren. Inflödet av nya objekt har hittills under 2012 varit 12 procent högre för småhus och 5 procent högre för bostadsrätter än under 2008-11. Situationen är något stabilare nu, i den bemärkelsen att utbudet inte ökar med samma höga ökningstakter, än vad den var under hösten/vintern. Men fortfarande tyder det stora utbudet på att det råder något av köparens marknad.

Läget är ganska snarlikt i de flesta regioner. Bland de tre storstadsregionerna är utbudsläget mest ansträngt i Malmöregionen medan utbudet i Göteborgsregionen till och med är lite lägre än vad det varit under 2008-11. Stockholmsregionen ser ungefär ut som rikssnittet.