Press

Nyhet | 2012-04-25

Mer ljusglimtar än orosmoln bland konjunktursignalerna

Den svenska konjunkturstatistik som publicerats de senaste veckorna har gett ett väldigt spretigt intryck. Ena dagen publiceras en konjunkturindikator som visar att ekonomin går starkare, nästa dag visar en annan att tillväxten blir svagare. Exempelvis visade siffror från Arbetsförmedlingen, som kom förra veckan, att arbetslösheten ökat, antalet lediga platser blivit färre och att varslen om uppsägning ökat. I går visade SCB:s arbetsmarknadsstatistik att antalet sysselsatta ökat och att arbetslösheten gått ned. Andra indikatorer ger också motstridiga signaler om ekonomins riktning.

Det är inte alls ovanligt att konjunkturindikatorerna pekar åt olika håll eftersom de mäter olika delar av ekonomin som kan befinna sig i olika delar av konjunkturcykeln. Särskilt vid vändpunkter i konjunkturcykeln är det därför vanligt att indikatorerna inte ger en samlad bild. Ofta används också olika metoder för datainsamling som kan ge lite olika resultat. Vår sammanställning av hur 16 olika indikatorer utvecklats de senaste tre till sex månaderna visar att signalerna är blandade, med en liten övervikt för de som pekar mot en starkare tillväxt. Vi tolkar detta som att ekonomin för tillfället står lite och väger, men att det finns lite mer ljusglimtar än orosmoln. Det blir intressant att följa den ekonomiska statistik som kommer de närmaste dagarna och se om den bekräftar eller motsäger denna bild.