Press

Nyhet | 2012-04-17

Det våras för bostadsmarknaden

Senaste statistiken över bostadspriserna bekräftar våra och mäklarnas prognoser att bostadsmarknaden är inne i en återhämtning. Lägre boräntor i kombination med lite mindre osäkerhet om utvecklingen i omvärlden och ett lite stabilare konjunkturläge har stimulerat bostadsefterfrågan. Mellan februari och mars ökade småhuspriserna med 1 procent och bostadsrättspriserna med 2 procent enligt Valueguards HOX-index. Jämfört med för ett år sedan är småhuspriserna 4 procent lägre och bostadsrättspriserna 1 procent högre.
 
Bostadsrättsmarknaden har varit starkare än småhusmarknaden den senaste tiden. Bostadsrättspriserna på de flesta orter är uppe i nya rekordnivåer medan småhuspriserna fortfarande ligger ett par procent under. En jämförelse mellan storstadsregionerna visar att Malmö-regionen sticker ut med en svagare bostadsmarknad. Malmöpriserna har rört sig uppåt de senaste månaderna men i långsammare takt än i andra regioner. Det är också drygt 10 procent upp till tidigare toppnivåer på både småhus- och bostadsrättsmarknaden i Malmö.

I Mäklarbarometern frågar vi mäklarna, varje kvartal, vad de tror om prisutveckling, försäljningstider, budgivning osv på storstadsmarknaderna. Inför det första kvartalet trodde de på en viss prisuppgång, vilket de nu fått rätt i. Inför det andra kvartalet tror de på prisökningar kring 1-2 procent för småhus och 3 procent för bostadsrätter.