Press

Nyhet | 2012-04-16

Regeringen håller hårt i plånboken

De privatekonomiska nyheterna lyste med sin frånvaro när regeringen i morse presenterade vårbudgeten.  
 
Det är väldigt tydligt att regeringen fortsätter på den inslagna vägen där ledorden är balans och ansvar och där de offentliga finanserna alltid kommer först. Man håller med andra ord hårt i plånboken och väljer att spara istället för att gasa.

Den största nyheten är kanske att tillväxten i Sverige blir mycket lägre än man tidigare trott. År 2012 beräknas den stanna på låga 0,4 procent och det gör att det inte finns mycket reformutrymme över i Anders Borgs budget.
 
Varken löntagare, pensionärer eller arbetslösa föreslås få mer i plånboken för tillfället, men det femte jobbskatteavdraget är fortfarande aktuellt längre fram. För att det ska bli verklighet behöver läget i ekonomin först stabiliseras och tillväxten komma tillbaka.
 
Den nedre gränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt, som idag går vid 33.425 kr per månad, kan också komma att höjas när ekonomin tillåter. Den som tjänar över den gränsen betalar en statlig inkomstskatt på ytterligare 20 procent.
 
Något som är positivt är att regeringen väldigt tydligt säger att man vill satsa på utsatta grupper som idag har svårt att hitta ett jobb. Dit hör unga, långtidsarbetslösa och de med utländsk bakgrund. Bland de förslag som läggs fram finns sänkt arbetsgivaravgift, nystartsjobb och subventionerad anställning. Man ska också öka möjligheterna till praktik och lärlingsanställning.