Press

Nyhet | 2012-04-16

På budgetfronten inget nytt

Den ekonomiska vårpropositionen som presenteras idag innehåller inga förslag på större reformer eller stimulansåtgärder. Lågt resursutnyttjande, låg förväntad tillväxt och stigande arbetslöshet är annars goda argument för att regeringen borde ha satsat lite resurser på att stimulera den svenska ekonomin. Å andra sidan är behovet av säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna stort, inte minst med tanke på osäkerheten i omvärlden och risken för att krisen i euro-länderna fördjupas. Så kanske det kan vara en klok strategi att avvakta lite. Intressant är att regeringen räknar med att Riksbanken sänker styrräntan från dagens 1,5 procent till 1,0 procent, en bedömning som många andra inte delar.