Press

Nyhet | 2012-04-10

Svårtolkad industristatistik ett dilemma för Riksbanken  

Februari var en mörk månad för industrin, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån. Industrins produktion och orderingång minskade med 5,2 respektive 5,5 procent, jämfört med januari. Det har varit stora kast i månadssiffrorna den senaste tiden. Industriproduktionen ökade till exempel med 3,3 procent i januari och orderingången steg med 9,6 procent i december förra året.

Den stora osäkerheten i industristatistiken gör resultaten minst sagt svårtolkade. De senaste enkäterna till industrin visar också stor spridning. Konjunkturinstitutets enkät för mars var mycket stark medan inköpschefsindex för mars var betydligt svagare. Den osäkra statistiken är ett dilemma för Riksbanken inför nästa räntemöte den 17 april. Det är givetvis svårt att göra prognoser när det statistiska underlaget sviktar. Vår bedömning är dock fortfarande att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,50 procent vid räntemötet.