Press

Nyhet | 2012-03-29

Ingen sänkning av styrräntan i april

Detaljhandeln i februari var överraskande stark och ökade med 3,4 procent jämfört med motsvarande månad förra året. Det var framför allt i sällanköpshandeln som hushållen lättade på plånböckerna. De starka försäljningssiffrorna följer på Konjunkturinstitutets mycket positiva barometer där näringslivet var mer optimistiskt och hushållens förtroende ökade.
 
Det hinner inte komma så mycket ytterligare tung svensk makrostatistik innan Riksbankens nästa räntemöte den 17 april. Industrins produktion och orderingång för februari, som publiceras den 10 april, är notoriskt osäker och har därför begränsat informationsvärde för Riksbanken.
 
I ljuset av den positiva statistik som har kommit den senaste tiden tror vi inte längre på en sänkning av styrräntan vid räntemötet i april, utan räknar med att den hålls oförändrad på 1,50 procent. Styrkan i konjunkturen är dock svårbedömd och det kan inte uteslutas att den starka perioden för närvarande avlöses av svaghetstecken framöver. Vi håller därför fortfarande öppet för sänkningar av styrräntan till sommaren och hösten. Sannolikheten för att 1,50 procent blir räntebotten i den här konjunkturcykeln har emellertid ökat.