Press

Nyhet | 2012-03-21

Arbetsmarknaden talar inte för räntesänkning 

Trots inbromsningen i ekonomin i slutet av förra året, så har arbetsmarknaden hittills stått emot bra. Den öppna arbetslösheten i februari var 7,5 procent säsongrensat, jämfört med 7,6 procent motsvarande månad förra året. Antalet sysselsatta under januari och februari i år låg också på ungefär samma nivå som motsvarande period i fjol. Farhågorna om en snabb och kraftig försämring av arbetsmarknaden har inte infriats.

För Riksbanken är utvecklingen på arbetsmarknaden central. Hittills stämmer statistiken från arbetsmarknaden väl med Riksbankens senaste prognos från februari. Nästa rapport från Statistiska centralbyrån om arbetsmarknaden kommer först den 24 april, efter Riksbankens räntemöte den 17 april. Vi räknar fortfarande med en sänkning av styrräntan i april, även om sannolikheten för en sänkning har minskat. Det lär dock snarare bli låg inflation än en svag arbetsmarknad som bäddar för räntesänkningen.