Press

Nyhet | 2012-03-14

Bolånetaket positivt för låntagarna

Resultatet av Finansinspektionens rapport om bolånetaket tyder på att bostadsmarknaden är betydligt sundare idag än för några år sedan. Negativa effekter som kraftiga prisfall på bostäder eller att förstagångsköpare skulle stängas ute från marknaden har uteblivit.

Den som lånar till sin bostad idag skuldsätter sig mindre, och andelen som lånar max 85 procent sjunker för första gången på tio år. Av de som lånar mer än 85 procent amorterar 98 av 100 personer på sitt lån. Bankerna räknar i genomsnitt på att den som tar ett bolån ska klara av en ränta på 7,7 procent vilket är en god marginal sett till dagens räntenivåer. Ett par av bankerna säger sig ha sett att något fler får avslag på sin låneansökan idag än innan taket infördes, men det kan vara en i grunden god utveckling. Blancoutlåningen, det vill säga lån utan säkerhet, har ökat något senaste året men den andel som går att relatera till bostäder är liten.

Utvecklingen är bra, inte bara för stabiliteten i det finansiella systemet utan kanske framför allt för oss som har bolån. Vi gynnas också av att inte vara lika känsliga för arbetslöshet, stigande räntor eller att priset på vår bostad sjunker.

Det finns flera ljuspunkter som framkommer i rapporten. En person som får betalningsproblem kan ofta få hjälp genom att vända sig till sin bank och fråga. Det går att få uppskov med amorteringar och i vissa fall även räntor. Den som så att säga vill se om sitt hus redan innan olyckan är framme kan teckna en kreditförsäkring, som gör att lånet helt eller delvis blir löst av banken vid dödsfall. Det är kanske särskilt viktigt för den som bor tillsammans med någon och har barn. Ett par banker, däribland vi, erbjuder också en försäkring som täcker en del av lånekostnaden vid sjukdom eller arbetslöshet men bara 1,5 av alla låntagare har en sådan idag. Är du 30 år gammal kan du försäkra en lånekostnad på 4000 kronor för ca 150 kr/månad.
 
Andra saker du själv kan göra för att trygga din situation om ditt liv skulle förändras är till exempel att gå med i A-kassan. Tjänar du över 18 700 kr/månaden och har höga utgifter kan du teckna en inkomstförsäkring via facket.
 
Det här kan du själv göra:
 

  • Gå med i A-kassan som ersätter 80% av en inkomst upp till 18 700 kr
  • Teckna en inkomstförsäkring om du har höga utgifter och en lön över 18 700 kr
  • Om du är sambo, teckna en kreditförsäkring så att lånet helt eller delvis blir löst i händelse av dödsfall
  • Fundera på att teckna en låneförsäkring som betalar lånekostnaden i händelse av sjukdom eller arbetslöshet