Press

Nyhet | 2012-03-09

Industriproduktionen överraskar  

Industrins produktion ökade med 3,6 procent medan orderingången minskade med 0,1 procent, allt räknat från december till januari. Även om månadsstatistiken är ryckig tyder siffrorna för december och januari sammantaget på att det stora raset för industrin 2008-2009 inte upprepas den här gången.

Svag internationell efterfrågan talar för att industrin står inför en ganska trög utveckling framöver. Orderingången indikerar också att den överraskande starka ökningen av produktionen i januari var en engångshändelse. Rycket i industriproduktionen lär därför inte påverka utsikterna för ytterligare räntesänkningar från Riksbanken. Riskerna för en ny djup recession har dock minskat, vilket är gott nog.