Press

Nyhet | 2012-02-24

Toppnotering för bolåneintresset

I förra veckan skrev vi om att intresset för bolån, om man ska döma av antalet sökningar på bolånerelaterade sökord, var nära toppnivåerna från slutet av 2008. Det tog bara en vecka innan toppnivån passerades. Vårt söktrendindex har gått upp till 72 och ligger på "all-time-high". Flera faktorer har sannolikt bidragit till rekordet; den internationella finansoron har fått stort utrymme i media liksom utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden, med vissa tecken på prisstabilisering. Riksbankens räntesänkning förra veckan och den uppblossande debatten kring bankernas bolånemarginaler har förmodligen också bidragit till det intensiva sökande efter information kring bolån.