Press

Nyhet | 2012-02-21

Dyr sista minuten till Grekland

Till sist nåddes en uppgörelse om ett nytt stödpaket från EU och IMF till Grekland på 130 miljarder euro. Privata investerare, som har grekiska obligationer, tvingas också acceptera en större nedskrivning än vad som tidigare överenskommits. Uppgörelsen ger ett lugnande besked till finansmarknaden, som sett en statsbankrutt som ett tänkbart alternativ. Överenskommelsen bör också vara positiv för andra euroländer med stora statsfinansiella problem, som Portugal, som annars riskerat att dras med i en grekisk malström.

Målet för uppgörelsen är att den grekiska statsskulden ska komma ner till hanterbara nivåer. En statsskuld på 120 procent av BNP år 2010 brukar nämnas som riktmärke. Det målet ligger långt bort och många svårigheter kan uppstå även på kort sikt när grekerna ska fullfölja den finanspolitiska åtstramningen och utförsäljningen av statlig egendom. Greklands problem är långtifrån lösta men uppgörelsen är ändå ett viktigt steg på vägen.