Press

Nyhet | 2012-02-03

Olika stor fallhöjd i boräntorna

Förra året steg den kortaste boräntan, med en bindningstid på tre månader, kontinuerligt till mitten av december. Då nådde den en topp på 4,50 procent. Därefter har tremånadersräntan börjat sjunka och efter dagens sänkning ligger den på 4,30 procent. Sänkningen av tremånadersräntan från toppen motsvarar ungefär Riksbankens sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter i december. De övriga boräntorna, med bindningstider på 1-10 år, sänktes också idag.

Fortfarande är tvåårsräntan lägst av boräntorna med en nivå på 3,83 procent. Vår bedömning är att boräntorna med bindningstider på 2-5 år inte kommer att sjunka så mycket mer. Däremot räknar vi med stor fallhöjd i tremånadersräntan. Prognosen är att den kan komma ner till cirka 3,50 procent till slutet av året. Det förutsätter då att Riksbanken sänker styrräntan till 1 procent och att riskpremierna på räntemarknaden krymper. När Riksbanken kommer med nästa räntebeslut, den 16 februari, får vi se om det blir ett steg på vägen som bekräftar vår ränteprognos.