Press

Nyhet | 2012-02-01

Det våras för industrin

Inköpschefsindex brukar vara en pålitlig indikator på konjunkturen. När inköpscheferna inom industrin i januari visar större optimism är det därför en viktig signal. Indexet steg från 48,9 i december till 51,4 i januari och ligger därmed för första gången sedan juli förra året över 50-nivån, som är en kritisk gräns över vilken industrin brukar växa.

Indexet för inköpscheferna vänder således uppåt medan konfidensindikatorn för industrin i Konjunkturinstitutets (KI) senaste barometer för januari vände nedåt. Vilken indikator ska man lita på? När industrikonjunkturen började vända upp förra gången låg inköpschefsindex också för KI-barometern. Inköpschefsindex nådde botten i december 2008 medan det dröjde till mars 2009 innan KI-barometern för industrin bottnade.

Har inköpscheferna lika bra pejl på konjunkturen den här gången, så borde KI- barometern för industrin också börja röra sig uppåt under de närmaste månaderna. Med en efterfrågan i euroområdet som dämpas av sanering av statsfinanserna lär dock uppgången för industrin den här gången bli betydligt svagare än senast.