Press

Nyhet | 2012-01-26

Svagt fjärde kvartal öppnar för räntesänkning

Exporten av varor fortsatte att försvagas mer än importen under december och handelsnettot uppgick bara till 2,8 miljarder kronor. När mycket av statistiken för fjärde kvartalet förra året nu publicerats, så ser BNP ut att varit riktigt svag. Vi bedömer att BNP-tillväxten från fjärde kvartalet 2010 troligen stannade vid cirka 1 procent och att BNP minskade med cirka 2 procent från tredje till fjärde kvartalet 2011.

Riksbanken räknade i sin senaste prognos från december med en BNP-tillväxt på 3,4 procent under fjärde kvartalet 2011, jämfört med fjärde kvartalet 2010. Har vi rätt i vår bedömning var således svensk ekonomi under slutet av förra året betydligt svagare än vad Riksbanken räknat med. Riksbanken har nästa räntemöte den 15 februari och det dröjer till den 29 februari innan Statistiska centralbyrån publicerar bokslutet för svensk ekonomi för fjärde kvartalet. Även utan ett fullständigt statistiskt underlag så utgör de svaga ekonomiska data som hittills redovisats ett starkt argument för en sänkning av styrräntan i februari.