Press

Nyhet | 2012-01-17

Svag bostadsmarknad under 2011

Bostadspriserna steg under det första kvartalet av 2011. Från våren och framåt har dock högre bolåneräntor, bolånetak och hårdare lånevillkor i kombination med börsnedgång, tilltagande oro i omvärlden och sämre konjunkturutsikter fått bostadspriserna att gå ned. I genomsnitt har priserna fallit med 6 procent under 2011, enligt HOX-index. Småhuspriserna har fallit 7 procent medan bostadsrätts-priserna utvecklats något bättre med en nedgång på 4 procent.

Prisnedgången verkar ha accelererat under slutet av året. Bara under de senaste tre månaderna har bostadspriserna gått ned med 5 procent i genomsnitt. Det mesta av denna nedgång är dock troligen säsongsrelaterad. Säsongsjusterade siffror visar en betydligt mildare nedgång och även att nedgången dämpats under året.

Sammantaget ligger den senaste utvecklingen ganska väl i linje med våra förväntningar. Vi räknar med att priserna kommer att fortsätta pressas de närmaste månaderna men att marknaden stabiliseras när Riksbanken sänker styrräntan under våren och läget i omvärlden stabiliserats något. Bostadspriserna är alltid svårförutsägbara och i nuläget är osäkerheten i prognoserna extra stor på grund av osäkerheten kring konjunktur, omvärld, finansmarknader osv.