Press

Nyhet | 2012-01-13

Hushållen har för höga ränteförväntningar

Hushållen räknar med att den kortaste boräntan, som är bunden på tre månader, kommer att vara drygt 4,5 procent om 1 år och cirka 5 procent om 2 och 5 år. Det visar Konjunkturinstitutets (KI) senaste enkät från december.

Vår bedömning är att hushållens förväntningar på den korta boräntan på 5 års sikt är rimliga men att de ligger för högt på 1 och 2 års sikt. På 1 års sikt räknar vi med att sänkningar av styrräntan och lägre riskpremier på räntemarknaden kan dra ner tremånaders boränta till cirka 3,50 procent och på 2 års sikt tror vi tremånadersräntan ligger på cirka 4 procent.

När KI:s nästa enkät redovisas i slutet av januari får vi se om hushållen börjar dra ner sina ränteförväntningar. När det sker kan det också få en positiv effekt på bostadspriserna, som nu pressas av alltför höga ränteförväntningar.