Press

Nyhet | 2012-01-10

Inköpscheferna ligger före industristatistiken

Industristatistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) för november var sämre än väntat. Produktionen minskade med 1,9 procent från oktober och orderingången föll med hela 4,8 procent. Nedgången i industrins orderinflöde, som nu pågått under fyra månader, tyder på en svag utveckling av produktionen under den närmaste tiden.

SCB:s industristatistik avser november men det finns redan färskare uppgifter från den enkät som görs varje månad med inköpschefer i industrisektorn. Orderstatistiken i inköpschefsindex visar ett annat mönster med en snabb nedgång redan till juli och därefter en stabilisering. Även under hösten 2008 bottnade orderstatistiken i inköpschefsindex tidigare, november 2008, än SCB:s orderstatistik, mars 2009.

Har inköpscheferna rätt även den här gången, så behöver inte fallet i orderingången i november nödvändigtvis vara början på en lång utförslöpa, utan det finns hopp om en stabilisering.