Press

Nyhet | 2011-12-28

Försiktiga hushåll

Detaljhandeln utvecklades bättre än väntat i november. Försäljningsvolymen ökade med 0,8 procent från oktober och med 0,7 procent från november förra året. Nedgången i försäljningen av kläder och skor samt sportartiklar kompenserades av ökad efterfrågan på andra områden. Julhandeln i december är fortfarande ett osäkert kort men för fjärde kvartalet som helhet ser hushållens konsumtion ut att bara öka svagt med cirka 1 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2010.

Hushållen har således blivit försiktiga och det märks också på skuldsättningen. Utlåningen till hushållen fortsätter att bromsa in och ökningstakten i november stannade vid 5,2 procent. Det är en väsentlig skillnad mot den tvåsiffriga ökningstakt som noterades före finanskrisen.

Återstår att se om Riksbanken kan gjuta nytt mod i hushållen. Det första steget ner i räntetrappan lär följas av fler nästa år.