Press

Nyhet | 2011-12-20

1,75 procent vi sa, 1,75 procent det va

Riksbanken sänkte styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent, vilket var vad vi räknade med. Samtidigt justerades prognosen över styrräntan ned för de närmaste tre åren. Under 2012 och 2013 är prognosen av styrräntan nu ungefär en halv procentenhet lägre än tidigare och under 2014 cirka en kvarts procentenhet lägre. Till slutet av 2014 väntas styrräntan ha stigit till cirka 3,25 procent.

Riksbankens prognos av styrräntan ligger fortfarande klart över vår bedömning, som är att nivån sänks till 1 procent under våren nästa år. Det brukar inte komma några stora förändringar från Riksbanken, utan mer av en gradvis justering. Så tror vi att det kommer att vara i det här skedet också. Vi räknar därför med att Riksbanken kommer igen med nya sänkningar vid de kommande räntemötena i februari och april.