Press

Nyhet | 2011-12-19

Viktigt räntemöte

När Riksbanken i dag, den 19 december, håller årets sista räntemöte är frågan om det blir en räntesänkning eller inte. Vi räknar med att styrräntan kommer att sänkas från 2,00 till 1,75 procent. Svag konjunktur internationellt som påverkar den svenska ekonomin negativt, ett lågt inflationstryck och höga riskpremier på räntemarknaden är huvudargumenten för en sänkning.

Vad händer då med boräntorna om styrräntan sänks? Trots förväntningar om en lägre styrränta på räntemarknaden, så noteras tremånaders interbankränta (STIBOR) över 2,7 procent. Höga riskpremier gör att interbankräntan inte som normalt avspeglar förväntningarna på styrräntan på tre månaders sikt, utan ligger högt över dessa. Det är således möjligt att den stressade situationen på räntemarknaden medför att en sänkning av styrräntan inte får så stort genomslag på boräntorna.

Imorgon, den 20 december, meddelar Riksbanken sitt räntebeslut. Hålls styrräntan oförändrad kan det rentav få effekten att de korta boräntorna stiger. Det ligger knappast i Riksbankens intresse.