Press

Nyhet | 2011-11-29

Bättre än väntat tredje kvartalet

BNP-tillväxten under tredje kvartalet överträffade förväntningarna. Vi hade räknat med en tillväxt på 4 procent, jämfört med tredje kvartalet förra året, men det blev 4,6 procent. Det var, som väntat, framför allt nettoexporten som bidrog positivt till BNP-ökningen. BNP-tillväxten för första och andra kvartalet reviderades visserligen ner något men det förtar inte styrkan i ekonomin under tredje kvartalet.

Vad betyder det här inför Riksbankens räntemöte den 19 december? För Riksbanken är det viktigt att produktiviteten fortsätter att öka. Under tredje kvartalet ökade produktiviteten starkt för åttonde kvartalet i rad, vilket bidrar till att hålla nere inflationstrycket.

Draghjälpen från exporten lär bli betydligt svagare under de kommande kvartalen. Olika indikatorer på konjunkturen pekar också entydigt på en svagare utveckling framöver. Tredje kvartalet ligger bakom oss och Riksbanken måste blicka framåt. Den starka BNP-siffran utgör därför inget hinder för en sänkning av styrräntan i december men talar för att räntesänkningen inte blir större än 0,25 procentenheter.