Press

Nyhet | 2011-11-22

Nya chefer i Riksbanken kan ändra räntesynen

Vid årsskiftet slutar två av de sex ledamöterna i Riksbankens direktion. Det är Lars Nyberg och Svante Öberg som lämnar Riksbanken när deras mandatperiod på sex år löper ut. Riksbanksfullmäktige utser de nya ledamöterna i direktionen och rekryteringen leds av ordförande och vice ordförande i fullmäktige Johan Gernandt och Sven-Erik Österberg.

Med två nya ledamöter i direktionen kan balansen på räntemötena förändras. Hittills har två ledamöter, Lars Svensson och Karolina Ekholm, under lång tid reserverat sig mot räntebesluten och argumenterat för en lägre styrränta eller en lägre prognos för styrräntan. Om de två nya ledamöterna delar Svenssons och Ekholms synsätt, så finns en majoritet för deras mjukare räntelinje.

Det blir därför intressant att se vilka personer som utses till Riksbankens direktion. Fullmäktige sammanträder nästa gång den 25 november och kanske får vi redan då veta vilka som utses. Det första räntemötet med den nya sammansättningen av direktionen äger rum den 15 februari men vid räntemötet den 19 december är det de nuvarande ledamöterna som fattar räntebeslutet.