Press

Nyhet | 2011-11-18

Svagare bostadsmarknad

Priserna på bostadsrätter och småhus sjunker. Från september till oktober minskade bostadspriserna med ungefär 1 procent, enligt Valueguards bearbetning av Mäklarstatistik. De senaste tolv månaderna har priserna på bostadsrätter och småhus backat med 1 respektive 4 procent.

Samtidigt börjar bostadsbyggandet att dras ner. Det märks tydligast för småhus där nybyggnationen minskade med 13 procent under årets tre första kvartal, jämfört med motsvarande period förra året. Byggandet av lägenheter i flerfamiljshus ökar fortfarande men totalt minskade ändå bostadsbyggandet med 1 procent under årets tre första kvartal.

En minskad nyproduktion av bostäder är knappast tillräckligt för att hålla uppe bostadspriserna. Så länge som osäkerheten om den internationella och svenska konjunkturen består talar det mesta för en fortsatt svag bostadsmarknad. Hösten 2008, när bostadspriserna föll, trädde Riksbanken in som räddaren i nöden och sänkte styrräntan kraftigt. Det är fortfarande en öppen fråga hur Riksbanken kommer att agera vid nästa räntemöte den 19 december.