Press

Nyhet | 2011-11-17

Sparkonto bra placering

Sparkonto upplevs ofta som tråkigt. Pengarna växer för det mesta ganska långsamt och den dramatik som finns på aktiemarknaden saknas helt. Under långa perioder kan dock det oglamorösa sparkontot vara en bra placering. SBAB Bank började med sparkonton den 10 april 2007. Sedan dess har räntan på SBAB Banks sparkonto, som är öppet för alla, i genomsnitt varit 2,5 procent. Den som satte in 100 kronor på sparkontot i april 2007 har nu, med ränta på ränta, 112 kronor på kontot.

Den som istället satsade 100 kronor på Stockholmsbörsen den 10 april 2007 har fått mycket dramatik men inte så lysande avkastning på pengarna. Av hundralappen återstår i dagsläget bara 90 kronor, även när utdelningar på aktier räknats in.

Det säkra sparkontot har således sedan april 2007 gett en vinst på 12 kronor medan aktiesparandet har gett en förlust på 10 kronor. Spänningen på aktiemarknaden har varit fantastisk men avkastningen har varit usel.