Press

Nyhet | 2011-11-11

Intresset för bolån har avtagit lite under oktober och november

Enligt statistik över antalet sökningar på Google har allmänhetens intresse för information kring bolån minskat lite under oktober och början av november jämfört med augusti och september. Söktrendindexet låg på 44 förra veckan, vilket är en tydlig nedgång från 60 i slutet av augusti. I jämförelse med det historiska utfallet visar indexet dock att intresset för bolån fortfarande är starkt. Det finns ett ganska tydligt säsongmönster i de bolånerelaterade internetsökningarna, med nedgångar under jul- och nyårsveckorna och sommarveckorna som följs av uppgångar under januari och augusti. Till viss del är därför det avtagande intresset åtminstone delvis en för säsongen normal utveckling.

Söktrendindex baseras på antalet sökningar som gjorts i Googles sökmotor på vissa utvalda sökord som kan kopplas till det ämne som söktrendindexet avser att spegla. För bolåneindexet har sökorden bolån, låneansökan, bindningstid, boränta, bolåneränta, amorteringskrav, bottenlån, topplån, lånelöfte, bolånetak, kontantinsats och ränteavdrag använts.